Els 5 grans oceans de la Terra: Pacífic, Atlàntic, Índic, Antàrtic i Àrtic, representen el 72% de la superfície del globus.
????L’oceà es l’habitat d’unes 230.000 especies marines conegudes.
????Dos terços de la vida marina encara no han sigut identificats.
????El 90% de l’oceà encara no ha sigut mapejat.
????Un 50-80% de tota la vida de la Terra es troba en els oceans.
????El 97% de tota l’aigua del planeta pot trobar-se als oceans.
????L’Oceà Pacífic es el més gran del món i conté al voltant de 25.000 illes.
????Un 50-70% del nostre oxigen prové de l’oceà.
Els oceans proporcionen aliments, recursos energètics, diversos components que utilitzem par a diferents cures i inclús posseeix mecanismes naturals per a regular el clima. Cuidem-los????